הרשמה לרשימת התפוצה
 
 
להרשמה טוען נתונים...
 

ניירות עמדה

 
 
מטרת ניירות העמדה היא להציג את העמדה המקצועית בהקשר לנושאים שונים בהם עוסקים מרפאים בעיסוק. מסמכים אלו נועדו לעזור למרפאים בעיסוק בהגדרת מקומם ותפקידיהם ובמגעים חוץ מקצועיים. ניירות עמדה אלו קיבלו את אישור הוועדה המקצועית העליונה של מקצוע הריפוי בעיסוק הכוללת את הגופים הרשמיים המייצגים את המקצוע :העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק, משרד הבריאות ,נציגים של קופות החולים, משרד החינוך, הגופים האקדמיים וארגון המרפאים בעיסוק.
 
 
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: טיפול בריפוי בעיסוק לאנשים עם מגבלה קוגנטיבית שהתפרסם בגליון חודש פברואר 2004. לנייר העמדה לחץ/י: טיפול רב"ע לאנשים עם מגבלה קוגניטיבית 02_2004.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: רב"ע בקרב אוכלוסייה עם ליקויי למידה שהתפרסם בגליון חודש אוגוסט 2007. לנייר העמדה לחץ/י: רב"ע בקרב אוכלוסייה עם ליקויי למידה.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: המרפאים בעיסוק כיועצי נגישות שהתפרסם בגליון חודש פברואר 2008. לנייר העמדה לחץ/י: המרפאים בעיסוק כיועצי נגישות.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: רב"ע ומוגבלות שכלית והתפתחותית שהתפרסם בגליון חודש מאי 2009. לנייר העמדה לחץ/י: רב"ע ומוגבלות שכלית והתפתחותית 05_2009.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: התערבות רבע ביחידות לטיפול נמרץ שהתפרסם בגליון חודש נובמבר 2009. לנייר העמדה לחץ/י: התערבות רבע ביחידות לטיפול נמרץ 11_2009.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: ריפוי בעיסוק במערכת החינוך שהתפרסם בגליון חודש פברואר 2003. לנייר העמדה לחץ/י: ריפוי בעיסוק במערכת החינוך 02_2003 
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: Occupational Therapy and Intellectual and developmental Disability Throughout the life Cycle.  רב"ע ומוגבלות שכלית והתפתחותית שהתפרסם בגליון חודש פברואר 2010. לנייר העמדה לחץ/י:  Occupational Therapy and Intellectual and developmental Disability.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק שהתפרסם בגליון חודש פברואר 2003 בנושא ריפוי בעיסוק במערכת החינוך: Occupational Therapy in the school system. נייר העמדה תורגם בסיוע המרכז הבין תרבותי לירושלים במימון הקרן לירושלים. לנייר העמדה לחץ/י: Occupational Therapy in the school system.
המשך...
 
 
לפניכן/ם תרגום נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: התערבות רבע ביחידות לטיפול נמרץ שהתפרסם בגליון חודש נובמבר 2009. Occupational Therapy Intervention in Neonatal Intensive Care Units. נייר העמדה תורגם תורגם בסיוע המרכז הבין תרבותי לירושלים במימון הקרן לירושלים. לנייר העמדה לחץ/י:  Occupational Therapy Intervention in Neonatal Intensive Care Units.
המשך...
 
 
לפניכן/ם תרגום לאנגלית של  נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק שהתפרסם בגליון חודש פברואר 2004 בנושא טיפול בריפוי בעיסוק לאנשים עם מגבלה קוגנטיבית : Occupational Therapy Treatment for People with Cognitive Limitation. נייר העמדה תורגם בסיוע המרכז הבין תרבותי לירושלים במימון הקרן לירושלים. לנייר העמדה לחץ/י:Occupational Therapy in the school system- תרגום
המשך...
 
 
לפניכן/ם תרגום לאנגלית של נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק שהתפרסם בגליון חודש אוגוסט 2007 בנושא רב"ע בקרב אוכלוסייה עם ליקויי למידה: The occupational Therapy Evaluation Process Among People with Learning Disabilities. נייר העמדה תורגם בסיוע המרכז הבין תרבותי לירושלים במימון הקרן לירושלים. לנייר העמדה לחץ/י: The occupational Therapy Evaluation Process Among People with Learning Disabilities.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: תפקיד הריפוי בעיסוק בתחום הנהיגה: אבחון, שיקום, התאמות וחלופות לניידות בקהילה שהתפרסם בגליון חודש אוגוסט 2013. לתקציר נייר העמדה בעברית לחץ/י: תקציר עברית. לנייר העמדה באנגלית לחץ/י: abstract. לנייר העמדה כולו לחץ/י: תפקיד הריפוי בעיסוק בתחום הנהיגה.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: התערבות הריפוי בעיסוק עם מטופלים המאושפזים במחלקות להנשמה מלאכותית ממושכת, שהתפרסם בגליון חודש אוגוסט 2014. לצפייה בנייר העמדה לחצו כאן.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: ריפוי בעיסוק בקהילה, טיפול במטופלים בביתם ובסביבת החיים הטבעית, שהתפרסם בגליון חודש יולי 2017.  לנייר העמדה  לחץ/י כאן.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: התערבות טיפולית של ריפוי בעיסוק במסגרות בבריאות הנפש בקהילה, שהתפרסם בחודש מאי 2016. לנייר העמדה לחצו כאן.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: ריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסייה עם הפרעות על הספקטרום האוטיסטי לאורך מעגל החיים, שהתפרסם בחודש פברואר 2016. לנייר העמדה לחצו כאן.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: ריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסייה עם הפרעות ויסות חושי SMD לאורך החיים שהתפרסם בחודש פברואר 2015. לנייר העמדה לחצו כאן.
המשך...