חוק מקצועות הבריאות

 
 
בתאריך 30.7.08 פורסם ברשומות הכנסת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008 (להלן "חוק מקצועות הבריאות"), המסדיר את העיסוק במקצועות: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת, דיאטנות.
 
בתאריך 16.12.2009 פורסמו התקנות הנגזרות מהחוק, הנוגעות לבחינת הרישוי וההכשרה המעשית. בתאריך 30.1.09 נכנס החוק לתוקף. 
 
על-פי החוק, חובה על כל המרפאים בעיסוק לבקש תעודה במקצוע הבריאות (גם בעלי תעודת הכרה במעמד), תוך עמידה בתנאי הסף הכוללים השכלה, הכשרה מעשית ועמידה בבחינות (סעיף 8 (3) לחוק).
 
העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק השקיעה מאמצים רבים בקידום החוק ורואה בו הישג חשוב ומשמעותי.
 
 
לפרטים נוספים בנוגע לחוק ובנוגע לקבלת רישיון עפ"י החוק, ניתן לפנות לאגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות