8.1.2020

 
 
למעון יום שיקומי "יד לטף" בני ברק, דרושה מרפאה בעיסוק החל מפברואר 2020 ליומיים בשבוע. העבודה בצוות רב מקצועי. דרוש ניסיון.
לפרטים: rachelj.seliger@gmail.com