25.7.2019

 
 
לגן תקשורת בבני ברק דרושה מרב"ע לשנה"ל הקרובה העבודה בצוות רב מקצועי וכוללת טיפולים פרטניים וקבוצתיים ישיבת צוות חד שבועית הדרכה תינתן במידת הצורך.
לפרטים ושליחת קו"ח: etiweizman9@gmail.com