קורסי המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה

 
 
המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת תל אביב שנה"ל תש"פ מציעה מקוון קורסים הפתוחים להשתלבות של מרפאים בעיסוק:
לעלוני הקורס המפרטים את מטרות, מתכונות ותוכנית הלימודים - ליחצו על שמות הקורסים.
נשמח על השתלבותכם בקורסים המוצעים. פרטים נוספים במייל : cmetau@tauex.tau.ac.il / 03-6409797