14.5.2019

 
 
דרושות! למתי"א במעל"ה- לוד (משרד החינוך) דרושות מרפאות בעיסוק לשנת תש"פ למגוון מסגרות- גני עיכוב התפתחותי, גני תקשורת, כיתות תקשורת בבתי ספר רגילים (כולל חטיבה ותיכון) וילדים המשולבים במסגרות רגילות. עבודה מאתגרת עם אוכלוסיה מגוונת, במתי"א נעימה ומשפחתית. ניתנת הדרכה פרטנית ומתקיימות ישיבות צוות מקצועיות.
קורות חיים לשלוח למייל matialod@gmail.com