תקציר ישיבת ועד החברה - 2.4.2019

 
 
 
פרוטוקול ישיבת ועד 2.4.19
 
נוכחים: בתאל זמורה, איה חסדאי, ד"ר נעמה כץ, אביבית יוחנן, דנה לוין, שירה אופיר, רוני עזר, עומרי גולד, דורית רדליך.
 
יום ה-100:
היתה תחושה של "יחד". היתה אמירה- החברה הישראלית היא זו שמייצגת אותנו ורק היא יכולה להוביל תהליכים משותפים במקצוע.
קבוצות עניין:
הקבוצות עוסקות בהעשרת תכנים מקצועיים, החלפת ידע, השלב הבא הוא ליצר קווים מנחים (guidelines) המתבססים על ניירות העמדה.
 
תפקידים לחברי הועד:
- תפקידים רוחביים: יח"צ, אתר, קורסים
- תפקידים בקבוצות העניין- כל חברת ועד תוביל קבוצת עניין.
 
בתאל: פנו אלינו קבוצה של מרב"עות שבנו במשך זמן רב פרוטוקול תכנית התערבות לגיל השלישי בנושא אורח חיים בריא. נעשה חיבור בין משרד הבריאות ,נשות אקדמיה וקלינאיות מה"שטח". רוצים להפיץ את החוברת שבנו דרך החברה. מדובר בחוברת שתופק ע"י החברה, והחברה תהיה בעלת זכות עליה. היא תימכר רק דרך החברה הישראלית לריפוי בעיסוק.
 
פרויקט הדרכה:
הסדרה של הדרכת עמיתים.
אמור לקבל אישור מהועדה המקצועית העליונה בשבוע הבא להעמדת הנושא כפרויקט ראשון מתוצרי יום המאה.
 
אתר החברה:
החברה מובילה בניית אתר חדש. צרכי האתר החדש יבטאו את הפרוייקטים המתפתחים וביניהם- איזור אישי לכל חבר שיאפשר בניית קיוסק אישי של קורסים, השתלמויות והדרכות תוך איסוף הנתונים מן העבר.
ניוזלטר מובנה, רכישה וסליקת אשראי, איזור אישי, איזור לאורח, מותאם לנייד, שכלול מנוע חיפוש, מידע עבור מטופלים (דפי מידע לפי תחומים) ועוד.
הוחלט שאין צורך להמשך פירוק של ה-ijot בתוך האתר ככל ומדובר בשעות עבודה רבות של מנהל האתר.
 
כנס 11-12.9.2019:
היום הראשון 11.9
- יצאו קולות קוראים לתקצירים: טדים/סימפוזיומים/פוסטר.
- הרצאת מצוינות של פרופ' עדינה מאיר
- מפגש עם אילן דמתי
היום השני- 12.9 בהובלת קבוצות עניין
- קבוצות שונות הביעו עניין לבנות תכנים לכנס.
- מליאה- תתקיים מליאת בוקר עם הרצאת שיא.