7.2.2019

 
 
לעלי שיח בירושלים דרושות מרפאות בעיסוק למילוי מקום. עבודה מעניינת עם אוכלוסיית מש"ה , בעבודת צוות. ניתנת הדרכה .
קורות חיים יש לשלוח למירה יעקובי למייל maas.jeru@alei-siach.org.il או sheindy.b@alei-siach.org.il