7.2.2019

 
 
למת"יא ראשון לציון דרושים/ות מרפאים/ות בעיסוק למגוון מסגרות חינוכיות. העבודה בליווי של הדרכה והשתלמויות.
קו"ח לאורלי orlyboa@gmail.com