4.2.2019

 
 
דרושה מרפאה בעיסוק בעלת ניסיון בתחום התפתחות הילד לתוכנית איתור ילדים במעונות היום לעיר לוד.
לפרטים דניאל ביטון 0542222565 או במייל danielbiton@lod.muni.il