7.1.2019

 
 
ב"בית נועם" בקרית אונו, מרכז יום לבוגרים עם מוגבלויות פיזיות ושיכליות התפנתה מישרה למרפא/ה בעיסוק. התפקיד כולל עבודה פרטנית וקבוצתית
בצוות רב-מקצועי, הדרכת צוות, הנחיית קבוצות ועוד. מובטחים ליווי אישי והדרכה. רצוי לשלושה ימים בשבוע 8:00-15:00.
נא לפנות לצורית 050-9607267, קורות חיים למייל: rve@beit-noam.org.il