קול קורא לתקצירים: כנס מציאות מדומה בשיקום

 
פריט תוכן זה אינו בתוקף