תקציר ישיבת ועד העמותה - 21.11.2018

 
 
 
ישיבת ועד 21.11.2018
 
נוכחים: בתאל זמורה, דר/ נעמה כץ, איה חסדאי, תאיר שיתיאת, שני שפע, דר' בתיה מרום, אדווה רקובסקי, שירה אופיר.
ניתנה סקירה על פעילות יחסי הציבור שהייתה בשנה האחרונה.
נערכה הצבעה והתקבלה החלטה לסיים התקשרות עם יחסי ציבור. לא היו מתנגדים. הפעילות תבחן שוב לאחר הרבעון הראשון לשנת 2019.
דורית מזכירת העמותה מסיימת את תפקידה בעמותה בסוף דצמבר 2018. כעת נמצאים בשלב גיוס מנהלת משרד חדשה.
ניתן דיווח על קבוצות עניין שנפתחות. קבוצות העניין מקדמות אג'נדה מקצועית. בכנס השנתי שיהיה בספטמבר 2019, יום הכנס השני, יהיה יום סדנאות שיתוכנן ויובל ע"י קבוצות העניין. כך תהיה רלוונטיות לכלל החברים בעמותה.
בזמן הקרוב ייצא מסמך אמות מידה לקבוצת העניין שבו הגדרות וציפיות מקבוצות העניין השייכות לעמותה.
 
קבוצות קיימות תחת גג העמותה:
אכילה
לקויות למידה
בריאות הנפש
שיקום תעסוקתי
ASD מבוגרים
קבוצות פעילות שכדאי לצרף:
קבוצת טכנולוגיות בשיקום
בחודש הקרוב תתקיים פגישה עם ראשות קבוצות העניין ושם יינתנו אמות המידה ותוסדר העבודה.
בפגישה זו יתבקשו המנהלות להתחיל ולתכנון את יום העיון.
הכנס יתקיים בימי ד+ ה 11-12.9.2019.
הועלתה הצעה לבנות ניוזלטר ייעודי לסטודנטים – באחריות הסטודנטים לבנות ולהכין את התוכן.
סימולטור- חברי הוועד יפנו למרפאות בעיסוק לכתיבת שאלות נוספות. יש להדגיש באתר שפעילות ואחזקת הסימולטור הנה ע"י חברות וועד העמותה בהתנדבות וכשירות לסטודנטים.
אתר- תעשה פנייה לחברות בניית אתרים לקבלת הצעות מחיר והתחלת בניית מתווה עבודה לאתר החדש.
כנס סטודנטים יתקיים ב9.12.18. ישנה היענות גדולה מאוד ברישום.
⦁ יינתנו הנחיות לכל המרצים
⦁ הסעות: תל אביב ואונו מממנים אוטובוס. חיפה כרגע לא מממנים.
⦁ להכין אישורי לימודים
⦁ יש לדאוג לדוכן רישום, לקיחת ציוד המיתוג ממשרד העמותה.

כותבת:
בתאל זמורה, מנכ"לית

העתקים:
איה חסדאי- יו"ר משותף
דר' נעמה כץ- יו"ר משותף