הרשמה לרשימת התפוצה
 
 
להרשמה טוען נתונים...
 

ביטוח לחברי העמותה

 
 
 
אברהמוב סוכנות לביטוח מציגה מוצר ביטוחי ייעודי שלדבריה נבנה בהתאם לצרכי חברי העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק.
אנו מביאים לידיעת חברי העמותה את המוצר כפי שהוצג בפנינו. מובהר כי אין באמור כדי להוות ייעוץ כלשהו ו/או ייעוץ ביטוחי כלשהוא ו/או המלצה מטעם העמותה. על כל מרפא/ה בעיסוק לבדוק בעצמו/ה את התאמת המוצר לצרכיו, את מחירו וכד'. מובהר כי העמותה אינה צד בכל התקשרות בין המבוטח למבטח והאמור לעיל מובא כשירות בלבד לציבור חברי העמותה.
לפרטים נוספים לחצו כאן.