תקציר ישיבת ועד העמותה - 5.6.2017

 
 
 
הישיבה התקיימה בתאריך 05.06.2017

נוכחות: בתאל זמורה – מנכ"לית העמותה, חן כהן, נוגה זיו, דפנה ארדיטי, אסנת בר חיים ארז, ליאת גפני לכטר, שני שפע קוגן, נוגה זיו, חייקי זינגרביץ

הנושאים שנידונו בישיבה:

פרישת חברת ועד –חייקי זינגרביץ הגזברית הודיעה על רצונה לפרוש, ליהיא מלכה טרם הודיעה אם תישאר או תפרוש מהוועד.
סימולטור – הסימולטור לשנת 2017 הועלה לאתר והחלה ההרשמה. השאלות המופיעות בו עודכנו לשנה זו.
מעגלי שיח –נרשמו 121 משתתפים והוקמו מספר קבוצות בנושאים שונים: בתחום הילדים 3 קבוצות שחולקו לפי אזורים. בתחום הפיזיקלי מתגבשת קבוצה בימים אלו. בתחום הגריאטרי – קיימות 3 קבוצות לפי חלוקה לאזורים. בתחום בריאות הנפש מתגבשת קבוצה. הועלה רעיון לערוך מפגש של קבוצות מעגלי שיח בכנס השנתי.
ביקורת משרד הכלכלה – העמותות הקשורות למקצועות הבריאות יבוקרו ע"י משרד הכלכלה. החומרים המבוקשים ימסרו למשרד רואי החשבון המפקחים על הביקורת.
קורסים- השנה יפתחו 2 קורסים שיישאו גמול השתלמות: קורס השתלמות בנושא – POET בשיתוף עם מכון מגיד, קורס נוסף שעומד להיפתח יהיה קורס בנושא הפרקינסון.
פגישה עם האיגוד – תתקיים פגישה של אלי גבאי יו"ר איגוד מקצועות הבריאות עם כל העמותות החברות באיגוד. בתאל ונוגה זיו תייצגנה את העמותה בקשר לבניית תוואי שיתוף פעולה בין העמותות לאיגוד מקצועות הבריאות. בנוסף, תיערך פגישה סקטוריאלית בה תציג העמותה בפני האיגוד אפשרות לשלוח נציג שלנו לwoft-.
כנס שנתי – הכנס יתקיים במשך יומיים, יום ראשון במלון דן פנורמה בת"א משעות הבוקר ויסתיים באירוע שטרם הוחלט מה יהיה. יום שני של סדנאות בקמפוס אונו משעות הבוקר
ויסתיים אחר הצהרים. ההרשמה תיפתח ביולי.
גיוס חברים לוועד העמותה – התפתח דיון על כמות החברי הוועד ועל הרכב הוועד, ומה המשקל שיינתן לסטודנטים החברים בו. כמו כן נדונה תדירות הכינוסים של הוועד והועלתה הצעה להפחית את מספר המפגשים של חברי הוועד ולהעמידם על פעם ב- 8 שבועות כאשר הצוות המוביל ( יו"ר+ גזברית + מנכ"לית) ייפגש אחת ל-4 שבועות וכך יתאפשר גם למי שאינו תושב מרכז הארץ להצטרף לוועד. הוחלט לפנות לאקדמיות שישלחו מטעמן נציגות לוועד ולהוציא קול קורא בנושא גיוס חברי ועד חדשים.
שביתה בהכשרות המקצועיות לסטודנטים – העמותה החליטה לא לנקוט עמדה בנושא.