תקציר ישיבת הוועדה המקצועית העליונה - 6.2.2017

 
 
 
לפניכם תקציר ישיבת הוועדה המקצועית העליונה - 6.2.2017:

נוכחות:
דבי רנד, נאוה רצון, אורלי בוני, מעין כץ, אריאלה צור, מירב שנרך וודה, שירה ילון חיימוביץ, עינת גל, מיכל הראל, יעל שידלובסקי פרס ויונת יבזורי.

הנושאים שנדונו בישיבה:

1. עדכונים בנושא הסכמי שכר למדריכות קליניות בריפוי בעיסוק
הסכם צפוי להחתם בסוף החודש. יתרונות ההסכם
א) כל המדריכים יתוגמלו אותו דבר, תהיה אחידות בתגמול ללא קשר למוסד האקדמי שממנו מגיעים הסטודנטים.
ב) התשלום יכנס כרכיב בשכר כך שלאורך זמן תהיה עליה בשכר ואפשרות אם מתמידים בהדרכה לעלות בדרוג.
ג) תופסק האפשרות שבית חולים יעביר תשלום כראות עיניו, כל מדריך ידע כמה מגיע לו מראש.
חשיבות גדולה לכך שמשרד הבריאות מכיר שהדרכה הינה חלק מהעבודה, חשיבות ששלושה גופים חתומים על ההסכם – ות"ת, הסתדרות ומשרד הבריאות.
בסוף חודש פברואר אמור להיחתם ההסכם, שיהיה דומה להסכם עם פיזיותרפיה עם התאמות לריפוי בעיסוק.
 
2. קליטת מרפאים בעיסוק שלמדו בחו"ל
ישנם לעיתים פערים מקצועיים בקרב לומדי חו"ל לעומת בוגרי הארץ.
עולה הצורך בהערכות כלל ארצית לקליטת מרפאים בעיסוק בוגרי חו"ל ולבחינת התאמתם. יש להיערך לענות על הצרכים הייחודים בריפוי בעיסוק באופן כללי כולל דגשים של המאפיינים השונים של הארגונים והתחומים.
לישיבה הבאה אורלי בוני תזמין את נעמה מזור, ממשרד הבריאות לדיון בנושא.

3. פרידה מדר' שירה יילון חיימוביץ– תודה על חוויה של השתתפות בישיבות הועדה, חשוב להגיע לדיון על תפקידי הועדה כי קיום הועדה חשוב מאוד. למרות שהועדה אין לה סמכות סטוטורית יש לה סמכות מקצועית.


הועדה הבאה תתקיים ב- 8.5.17.