תקציר ישיבת ועד העמותה - 23.1.2017

 
 
 
הישיבה התקיימה בתאריך 23.01.2017.

נוכחות: נע'ם ג'השאן סגנית יו"ר ,בתאל זמורה – מנכ"לית העמותה, חן כהן, מיכל אורפז ציפריס, תאיר שיתיאת, נוגה זיו, דפנה ארדיטי, פזית בר חי, בתיה מרום, חייקי זינגרביץ,
אסנת בר חיים ארז, ליאת גפני לכטר.

הנושאים שנידונו בישיבה:

הצטרפות ופרישת חברות מוועד העמותה: ליאת גפני לכטר הצטרפה והתקבלה בהצבעה פה אחד. נטע קלנר – הודיעה על פרישתה.
הועלתה הצעה לאפשר לסטודנטיות החברות בוועד להפוך לחברות מן המניין והדבר יהיה כרוך בהצבעה. הועלתה הצעה לפנות לראשי החוגים באוניברסיטאות לאיתור חברי ועד נוספים.

ייעול תהליכי עבודה במשרד – העברת תשלומים לספקים בהעברה בנקאית – ההצעה התקבלה פה אחר.

הצגת ועד העמותה בפני הסטודנטים באוניברסיטאות – כמו בכל שנה פועלה של העמותה מוצג בפני הסטודנטים של שנה ד'. במידה ומתאפשר תציג העמותה את פועלה גם בפני סטודנטים משנה ב', ו-ג'.

בחירת יו"ר – טרם נמצא מחליף והמאמצים לאיתור נמשכים.

פורומים – התקיימה פגישה עם הנציגות גב' בלה בן גרשון ואורלי בוני ממשרד הבריאות כדי לקדם הקמת פורומים בשיתוף העמותה וממשרד הבריאות.
התפתח דיון האם יש צורך בפתיחת פורום חדש או שיש לנסות ולקרב לעמותה את אלו הקיימים כבר בפייסבוק או במדיות נוספות.

איגוד – מאחר ושיתוף הפעולה בין האיגוד לעמותה הוא בעל חשיבות רבה הוחלט שיש לרענן את ההסכם של העמותה והאיגוד. הוחלט כי חברות הוועד יעלו רעיונות ונקודות עליהם יש לדון בפגישה הבאה שתתקיים עם האיגוד.

מעגלי שיח – הועלתה הצעה להפעיל מעגלי שיח ולעשות זאת דרך מעגלי השיח הקיימים בפייסבוק.

כנס שנתי – הכנס יתקיים ב- 13-14 בספטמבר 2017 . נושא הכנס: 70 שנה למקצוע הריפוי בעיסוק בארץ ו100 שנה בעולם. הכנס יתנהל: יום אחד בקמפוס אונו והיום השני כנראה במלון דן פנורמה בת"א.
הועדה המדעית ממליצה על קיום סימפוזיונים של שעה וחצי כששליש מהסימפוזיון יהיה דיון של הקהל המשתתף.
סדר היום :הפתיחה תהיה חגיגית : נאומים קצרים והפנינג עם המרפאות הפנסיונריות.
לאחר מכן יתקיימו הרצאות המפתח, מושבים של שעה וחצי, בסיום מעגלי שיח או פורומים
ולבסוף ערב/ אחה"צ חברתי.
הוחלט להוציא קול קורא להפקת סיכות ולהקמת מעגלי שיח.
נע'ם ג'השאן סגנית ומ"מ יו"ר העמותה
בתאל זמורה – מנכ"לית העמותה