תקציר ישיבת ועד העמותה - 19.10.2015

 
 
 
הישיבה נפתחה בעדכון בנושא השבתת ההדרכה של איגוד מקצועות הבריאות שנפתחה ב-1.10.15. הוצגו העמדות השונות של הגופים במקצוע ומחוצה לו וכן סופר בקצרה לגבי הדיון בנושא שנערך בוועדה המקצועית העליונה. הוחלט כי אתר העמותה יכול להוות במה למידע רלוונטי שיגיע ישירות מהאיגוד.
 
נבחרה חברת ועד חדשה – נציגה של הפורום ללקויות למידה.
 
נערך דיון בנוגע להפצת חוברות המתע"מ. הוחלט כי השנה ננהג כמו בשנים קודמות. כאשר יצאו חוברות המתע"מ החדשות, הנושא יועלה לדיון מחודש.
 
ניתנה התייחסות מיוחדת ליום הריפוי בעיסוק הבינלאומי המתקיים ב-27.10.15. ועדת קשרי קהילה מסרה עדכון בהתייחס למאמצים הנעשים על ידי חברת "לוגוס" להביא את הנושא לתקשורת ולידיעת הציבור הרחב. ניתנו עדכונים בנוגע לעשייה במקומות שונים. אתר העמותה ייתן במה למידע ממשרד הבריאות, מה-WFOT ולעשייה במקומות השונים. מידעון תחילת נובמבר יופץ באופן חד פעמי ומיוחד ביום הריפוי בעיסוק הבינלאומי בסוף אוקטובר.
 
בנוסף, דובר על חשיבות קיום ימי עיון עדכניים ומקצועיים בחסות העמותה וניתנו עדכונים בנוגע לשני ימי עיון המתועדים להתקיים בחודשים הקרובים. כמו כן, הועלה רעיון של הקמת מעגלי שיח מקצועי-חברתי בחסות העמותה. הוחלט פה אחד לקדם את הנושא ולנסות ולהקים קבוצות כאלו.
 
נציגי הסטודנטים הציגו את העבודה על מצגת חדשה אודות העמותה ועל מילון מונחים המיועד לסטודנטים ואשר בשאיפה יועלה לאתר בקרוב. חברות הועד נרתמו לעבודה על שניהם.