תקציר ישיבת ועד העמותה - 9.3.2015

 
 
 
שלוש חברות חדשות נבחרו הצטרפו לוועד העמותה: חייקי זינגרביץ שנבחרה גם להחליף את חנה יעקובוביץ בתפקיד הגזברית, אית'אר וילי - נציגת הסטודנטים מאוניברסיטת תל אביב ונטע קלנר.

ניתן עדכון בנוגע להתקדמות ארגון הכנס השנתי. ניתנה התייחסות לנושא גיוס החסויות לכנס. החלה העבודה על התוכן של המושבים, לאחר קבלת התקצירים. הוצג הלו"ז המוצע לשני ימי הכנס.

לישיבה הגיעה גב' איריס פריד-מייזל, מנכ"לית חברת יחסי הציבור "לוגוס אסטרטגיה ותקשורת", איתה החליטה העמותה לעבוד השנה. איריס הציגה את החברה ואת המטרות של העבודה המשותפת. הדגישה את העניין שלהם כרגע לקדם גם "דפי עמדה/דיעה" של העמותה בנושאים רלוונטיים שונים וכן את המחשבה על מציאת נושא מעניין לפאנל בכנס. הדגש מבחינתם, מעבר לפן המקצועי, הוא גם על נושאים שיעוררו עניין ציבורי. נערך דו-שיח ומחשבה משותפת והעלאת רעיונות של חברות הועד.

מאיה וינרמן-כהן העלתה את נושא דף הפייסבוק של העמותה. היא הסבירה, שכמו שהוא מוגדר כעת, אין אפשרות לדיונים וכי הדף אינו דינמי. היא הציגה את אפשרויות ההגדרה הנוספות. הוחלט פה אחד כי הדף הנוכחי ייסגר ודף העמותה ייפתח שוב ויוגדר כ"קבוצה", כך שאפשר יהיה לשתף, לשאול ולדון במסגרתו. מאיה ונע'ם ג'השאן יהיו אחראיות על התוכן שיופיע בדף הפייסבוק של העמותה.

לסיום, הועלה הנושא של מרפאים בעיסוק מהמגזר הערבי, המענה שהעמותה נותנת לצרכים הייחודיים שלהם ומחשבה לגבי הגדלת החברים בעמותה מהמגזר הערבי. הוחלט כי חברות הוועד נע'ם, לילא ואית'אר יבנו סקר בשפה הערבית הפונה אל מרפאים בעיסוק מהמגזר הערבי ושואל לגבי הצרכים שלהם והמענה אותו היו רוצים לקבל מהעמותה. כמו כן יבדקו נושאים רלוונטיים נוספים מול הועדה המקצועית העליונה ומשרד הבריאות. לאחר שייאסף מספיק מידע תוקדש ישיבה של הוועד לדיון בנושא זה.