תקציר ישיבת ועד העמותה - 6.11.2014

 
 
 
בתחילת הישיבה ניתנה התייחסות ליום הריפוי בעיסוק הבינלאומי שהתקיים ב- 27.10.14 וצוין במסגרות הריפוי בעיסוק במוסדות הלימוד ובמרכזים השונים בצורה נרחבת ומגוונת. נראה שהיו הרבה הדים ליום זה והפעילויות השונות פורסמו באתר העמותה וכן בפייסבוק של העמותה.
 
התקבלה פניה מאתר הבריאות החדש של MAKO לשיתוף פעולה ופרסום מאמרים בתחומי הריפוי בעיסוק לציבור הרחב. ועדת קשרי קהילה תרכז את הנושא ותבדוק מול איש הקשר של האתר מה הדרישות המדויקות. חברות הועד השונות ינסו לגייס מרפאים בעיסוק מתחומים שונים שיהיו מעוניינים לכתוב וכן תצא קריאה במידעון, באתר ובפייסבוק.
 
ממשיכים להיעשות מאמצים לשווק את מאגר המדריכים הגדול שיש לעמותה ולפתוח קבוצות הדרכה שונות. נעשתה חשיבה ראשונית על רעיונות בישיבה וכן ועדת הדרכה תמשיך לחשוב כיצד לקדם את הנושא בפלטפורמות שונות.
 
בנוסף, דובר על יום העיון השנתי בנושא התערבות קבוצתית שיתקיים ב-22.12.14 ונידונו כמה נושאים טכניים חשובים. כמו כן נעשתה חשיבה על פרסום יום העיון גם בתוך הריפוי בעיסוק וגם בקרב מקצועות הבריאות האחרים. תהיה התגייסות של כל חברות הועד על מנת שיהיה ליום העיון פרסום נרחב. ניתן עדכון קצר בנוגע להתקדמות בארגון הכנס השנתי לשנת 2015.
 
הוצג שוב בפני הועד נושא סימולטור ההכנה למבחן הרישוי, כסיכום לאחר מועד הקיץ שהיה. יש מעט נרשמים לקראת מועד החורף הקרוב. נערך דיון בנוגע להיבטים שונים הקשורים בכך שהעמותה היא זו שמפעילה את הסימולטור והוחלט כי הנושא ידון לעומק בהמשך. כמו כן, יש לחשוב כיצד ניתן להמשיך לשפר ולייעל את הסימולטור עבור הסטודנטים.
 
חברי ועדת הכנס הארצי בתחום הפרעת קשב יצרו קשר עם העמותה וביקשו חסות ושיתוף פעולה של העמותה לפרסום הכנס, להצגות בכנס וכמובן להשתתפות. הוחלט פה אחד כי העמותה תשתף פעולה ברצון.