נובמבר 2003, כרך 12, מס' 4

 
 
סקירת ספרים
מאת: עמיה ולדמן-לוי, BOT, סטודנטית למוסמך, ביה"ס לריפוי בעיסוק, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית ירושלים.
 
תקציר:
Understanding Developmental Dyspraxia
A textbook for students and professionals
Medline, Portwood, David Fulton Publishers, 2000
 
ספר זה עוסק בדיספרקסיה התפתחותית וליקויים נלווים, תוך סגירת אפיוני הדיספרקסיה ההתפתחותית, מקור הליקוי, הערכה והתערבות, ומיועד לקלינאים ולהורים. הספר כולל עשרה פרקים ונספחים המספקים מידע חיוני בעיקר להורים, אך גם למטופלים.