נובמבר 2003, כרך 12, מס' 4

 
 
מדור "מה חדש"
מאת: אורלי בוני – מפקחת ארצית ראשית, שירות ריפוי בעיסוק, משרד הבריאות
 
תקציר:
סיכום פגישה בין שר הבריאות – מר דני נווה ונציגי מקצוע הריפוי בעיסוק,
מתאריך 3/9/03
הביאה לפרסום: אורלי בוני – מפקחת ארצית ראשית, שירות ריפוי בעיסוק, משרד הבריאות
 
בפגישה נכחו:
ממשרד הבריאות - כבוד השר מר דני נווה, מנכ"ל המשרד – ד"ר בעז לב, מפיקוח ריפוי בעיסוק - גב' אורלי בוני וגב' אורנה צרפתי, מהחוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת תל-אביב – ד"ר נאוה רצון, ד"ר נעמי הדס-לידור, גב' גילה רבינוביץ (יו"ר העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק), מבית לוינשטיין - גב' שרה אברבוך.
 
מטרת המפגש הייתה להעלות מספר נקודות שעניינן קידום מקצוע הריפוי בעיסוק: מודעות למקצוע, חוק המקצוע ושמירה על תקינה קיימת.