נובמבר 2003, כרך 12, מס' 4

 
 
ממטפל למורה – כניסה לתפקיד הוראתי – שלב נוסף בהתפתחות הזהות המקצועית
מאת: נעמי הדס-לידור, Ph.D., OTR; אסתר נווה, MA; פנינה וייס, M.Sc., OTR
מילות מפתח: גישה קוגניטיבית דינמית, תפקיד הוראתי, מטפל, עמדות, סדנא
 
תקציר:
פתיחת תוכנית לימודים חדשה בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב, הצריכה הכשרתם של מטפלים קוגניטיביים דינמיים כצוות הוראה, בתחום מומחיותם. מאמר זה מתאר את המטפלים על-פי הגישה הקוגניטיבית דינמית. המטפלים השתתפו בסדנא לפיתוח מיומנויות הוראה. מאמר זה כולל אספקטים איכותניים וכמותיים שבעזרתם הופקו לקחים ביחס לעמדות המשתתפות באשר לתפקיד ההוראתי לפני ואחרי ההשתתפות בסדנא. האספקטים האיכותניים מוצגים על-ידי תיאור התהליכים שהתרחשו במהלך הסדנא, תוך ביצוע שינויים במבנה הסדנא באופן דינמי, בהתאם לצרכי המשתתפים. האספקטים הכמותיים מוצגים על-ידי סיכום שאלון עמדות ביחס לתפקיד ההוראה שמולא על-ידי המשתתפות לפני ואחרי הסדנא. נראה שהסדנא תרמה למשתתפות בשינוי עמדתן ביחס לתפקיד ההוראה במישור רגשי, מחשבתי ומעשי.
 
From Therapist to Teacher - Additional Stage in the Development of Professional Identity
 
Summary:
The opening of a new educational program in the Occupational Therapy Department at Tel Aviv University demanded retraining cognitive therapists to become faculty in their field of specialty. This article is based on the dynamic cognitive approach and describes therapists working within the context of this approach. The selected group of therapists participated in a workshop aimed at developing their teaching skills. This article provides qualitative and quantitative data that enabled the authors to draw conclusions in regard to the attitudes held by the participants toward teaching roles, before and after the workshop. The qualitative aspects are presented by describing the process changes that occurred during the workshop; the changes in its structure were made in response to the participants' needs. Quantitative aspects are presented in the form of the results of a questionnaire summarizing the participants' attitudes toward teaching, before and after workshop participation. It appears that the workshop facilitated changes in participants' attitudes toward teaching, on an emotional, cognitive and practical level.