ספטמבר 2002, כרך 11, מס' 3+4

 
 
זריזות ומיומנות ידים בגילאי 5-6  בקרב ילדים להורים יוצאי אתיופיה וילדים להורים ילידי הארץ
מאת: קרן ארמה, מאשה פינסקי, גלי קורן, שרה רוזנבלום 
מילות מפתח: מיומנות ידים, התפתחות, תרבות, יהודים עולים מאתיופיה 
 
תקציר:
מאמר זה מדווח על מחקר שמטרתו הייתה לבדוק האם קיימים הבדלים בזריזות ומיומנות ידים בגילאי 5-6 בין ילדים להורים יוצאי אתיופיה לבין ילדים להורים ילידי הארץ.
הבדלים בין אופן התפקוד הסנסומוטורי של ילדים עולים מאתיופיה לבין ילדים ילידי הארץ בגילאי 6-8 ו- 10-12 נמצאו במחקר קודם. בשל ההבדלים התרבותיים בין שתי האוכלוסיות ולאור מחקרים קודמים שבהם נמצאו הבדלים בתפקוד המוטורי בין בני תרבויות שונות, שיערנו שיימצא שוני בתפקודי הידיים בין שתי הקבוצות.
60 ילדים בני 5-6 הנמנים עם תלמידי החינוך הרגיל השתתפו במחקר. קבוצת הניסוי כללה 30 ילדים שהוריהם נולדו באתיופיה, אשר גרים באתר הקרוונים "נווה כרמל" שבמבואות חיפה. קבוצת הביקורת כללה 30 ילדים שהוריהם ילידי הארץ, מגני ילדים באזור חיפה והצפון.
לנבדקים הועברו שני אבחונים:Purdue Pegboard Test, ו-Jebsen Hand Function Test.
תוצאות המחקר אוששו קיום הבדלים בין תרבותיים: נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות במרבית תתי-המבחנים של אבחון ה-Jebsen, ובתת מבחן אחד של ה-Purdue, לטובת ילדים שהוריהם ילידי הארץ.
לאור ממצאים אלה, יש להתייחס לשוני הבין- תרבותי, כגורם משפיע אפשרי בעת ביצוע אינטרפרטציה לאבחונים, בקביעת מטרות ובבניית תוכנית טיפול למטופלים ממוצא תרבותי שונה. כמו כן קיימת חשיבות רבה לבדיקה נוספת, רחבה ומעמיקה יותר של ההבדלים שנמצאו, וליצירת נורמות ישראליות לאבחונים לאוכלוסיות השונות בארץ.
 
המחקר נערך במסגרת סמינר מחקר בשנה ג', בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה, בהנחיית ד"ר נעמי יוסמן וגב' שרה רוזנבלום.
 
The hand skills and dexterity in 5 – 6 year old children of Israeli  Ethiopian immigrants parents versus children of Israeli born parents.
By: Keren Arama, Masha Pinsky, Gali Koren – OTR, Sara Rosenblum – OTR MS.c
Key words:Hand skills, development, culture, Ethiopian Jewish community.
 
Summary:
The purpose of the study was to compare the hand skills and dexterity of 5-6 year old children of Israeli Ethiopian immigrants parents versus children of Israeli born parents.
Diffrernces in the sensorymotor function of Immigrant children from Ethioia and Israeli born children aged 6-8 were found in previous study. As a result of the cultural differences and previous studies in which differences were found in the motoric function among cultures, it was assmpt that differences would be found in hand skills and dexterity between these two groups.
The sample consisted of 60 five year old children studying in a regular pre-school educational program, living in Haifa and other northern regions of Israel.
30 were children of Ethiopian immigrants parents and 30 were children of Israeli born parents.