ספטמבר 2002, כרך 11, מס' 3+4

 
 
גינון טיפולי כשיקום לאחר אירוע מוחי במסגרת ריפוי בעיסוק
מאת: נטליה זליגר-מרוז - מרפאה בעיסוק בקופת חולים כללית באשדוד וברחובות
מילות מפתח: גינון טיפולי, אירוע מוחי, ריפוי בעיסוק
 
תקציר:
במאמר זה מובאת סקירת ספרות המנסה לשלב את משנת הגינון הטיפולי עם אוכלוסייה לאחר אירוע מוחי בריפוי בעיסוק. הסקירה כוללת את אפיוני הליקויים והמגבלות מהם סובלים אנשים לאחר אירוע מוחי, תורת הגינון הטיפולי ולבסוף השילוב בין הגינון הטיפולי בריפוי בעיסוק באוכלוסייה זו. מסקנת הסקירה הספרותית היא שמגוון ההיבטים של הגינון הטיפולי מאפשר את אותן הפעילויות לפיתוח מיומנויות שונות אליהן מתייחס מקצוע הריפוי בעיסוק. כמו כן הראייה ההוליסטית של מקצוע הריפוי בעיסוק, התופס גוף ונפש, פרט וסביבה כמכלול אחד, נשזרת בטבעיות לתוך עולם הצמחים שמציע הגינון הטיפולי.
 
המאמר מבוסס על עבודת סמינר שנעשתה בקורס סמינר אינטגרטיבי בנושא שיקום לאחר אירוע מוחי בהנחיית גב' דבי רנד, במסגרת הלימודים לקראת תואר ראשון בריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית-הדסה הר הצופים, ירושלים, תש"ס.
 

Horticultural therapy as a rehabilitative tool after a stroke, as part of occupational tharapy
By:Natalia Zeliger-Maroz, OTR
Key words: horticulture therapy, stroke, occupational therapy
 
Summary:
This article presents a review of the literature dealing with attempts to combine horticulture therapy with occupational therapy for the rehabilitation of stroke patients. The review includes descriptions of the impairments and disabilities from which the stroke patients suffer, an explanation of horticulture therapy, and finally, a discussion of the use of horticulture therapy in occupational therapy for this population. Our conclusion is that the varied aspects of horticulture therapy make it possible to carry out various skill-developing activities traditionally dealt with in occupational therapy. In addition, the holistic view embraced by occupational therapy – which sees body and soul, individual and environment as a single entity – integrates naturally into the plant world offered by horticulture therapy.