נובמבר 1998, כרך 8, מס' 4

 
 
תקציר מאנגלית: אסטרטגיות ליישום מחקרים בעבודה הקלינית בריפוי בעיסוק
מאת: G. Ted Brown, Sylvia Rodger
 
תקציר:
יישום מידע, המתקבל ממחקרים בריפוי בעיסוק בעבודה הקלינית, מהווה צעד חשוב בהתפתחות המקצוע ומעודד שימוש בידע חדש, כמו גם בשיטות התערבות חדשניות. בנוסף, הספרות המחקרית מספקת מידע לגבי מועילות של טיפולים שכבר בשימוש ומעוררת מחשבה לגבי גישות התערבות חדשות. המאמר הנוכחי דן במחסומים ליישום תוצאות המחקר בעבודה הקלינית ובאיכות המחקר בריפוי בעיסוק. כמו כן מוצעות דרכים, בהן אנשי אקדמיה, מנהלי/ראשי מחלקות וקלינאים יכולים ליישם את תוצאות המחקרים בעבודה הקלינית. דוגמא ליישום רעיונות אלו מובאת מתחום הילדים–כיצד ניתן ליישם תוצאות מחקרים לגבי שימוש בגישת הטיפול הנוירו-התפתחותית לשם טיפול בילדים. מאמר זה מסתמך בעיקר על הספרות של מקצוע הסיעוד, משום שמעט מאד נכתב בתחום הריפוי בעיסוק לגבי הנושא של יישום המחקר בעבודה הקלינית. השימוש בספרות ממקצוע הסיעוד נעשה מתוך הנחה שהן הסיעוד והן הריפוי בעיסוק הם מקצועות בריאות ושבשני המקצועות ניתן להשתמש באותן הטכניקות ליישום מידע מחקרי בקליניקה.