נובמבר 1998, כרך 8, מס' 4

 
 
ניתוח של חוויה יצירתית קהילתית: קיר אמנותי בכפר תקווה
מאת: רינה קמחי
 
תקציר:
מובא כאן תיאור תהליך של עבודה קבוצתית–יצירה משותפת של קיר אמנותי המבוסס על תבליט קרמיקה וציור. יש בו שילוב של היבטים אמנותיים וחינוכיים וכמו כן היבטים יישומיים וביצועיים-טכניים. המשתתפים ביצירה המתוארת היו חברי החוג לקרמיקה בכפר תקווה שבקרית טבעון. אוכלוסיית הכפר כוללת מבוגרים הלוקים בפיגור שכלי קל ובינוני. בגלל אופי קהילת היוצרים המיוחדת, ובגלל תפקידו המכריע של מדריך-מורה-מתווך בתהליכי העבודה המורכבים, נעזרתי בעקרונות העבודה של ההעשרה האינסטרומנטלית על פי שיטת הלמידה המתווכת של פרופ' פוירשטיין, ושאבתי ממנה הכוונה והשראה רבה. המאמר מיועד לכל העוסקים בעבודה יצירתית בקהילה בקרב אוכלוסיות שונות. אפשר להשתמש במתואר כאן ולפתח אותו או חלקים ממנו למטרות טיפוליות, חינוכיות וחווייתיות לפי הצורך. תקוותי שדברי המובאים להלן יעודדו ויאתגרו פעילויות בלתי שיגרתיות בקהילות שונות ובנושאים מגוונים, ושהעוסקים במלאכה יחוו גם הם את הריגושים הנלווים ליצירה משותפת.