נובמבר 1998, כרך 8, מס' 4

 
 
מודלים חדשניים להדרכה בתקופת הכשרה מעשית
מאת: רחל רוטשטיין
מילות מפתח: הכשרה מעשית, מודלים להדרכה
 
תקציר:
בשנים האחרונות חל גידול במספר הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בחוגים לריפוי בעיסוק. תהליך ההכשרה המקצועי כולל תקופה של שלושים שבועות הכשרה מעשית. הגידול במספר הסטודנטים יוצר מחסור הולך וגובר במקומות מתאימים להכשרה המעשית. כמו כן, השינויים במדיניות הבריאות והחינוך, המעבר לטיפול בקהילה ושינויים בפני המקצוע יוצרים דרישה לשינוי באופן הכשרת אנשי המקצוע. בארה"ב ובארץ מיושמים דגמים חדשניים של הדרכה בהכשרה המעשית, שהינם אלטרנטיבות לדגם הקלאסי של מדריך יחיד מול מודרך יחיד. המאמר ירחיב לגבי הדגם של מרכזי ההדרכה, שפותחו בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה ומופעלים על יד בהצלחה באזור הצפון בשנים האחרונות.