מרץ 1995, כרך 4, מס' 1

 
 
דיון במושגים "אגו" ו"סטאטוס" במקביל לנושא "הסתגלות" ו"סביבה" בהקשר של המטפל – המרפא בעיסוק
מאת: אביבה פריד
מילות מפתח: התפתחות, שיווי משקל, שוויון, חירות, תבונה, חיים חופשיים
 
תקציר
מאמר זה דן בעקרון קיומו של האני המקצועי באנלוגיה להתפתחות האגו הפרטי, תוך הדגשת המאבק המתקיים בטבע לשמירת איזון החיים הפנימיים, במטרה לאפשר לאדם לחיות באופן חופשי ולתפקד ברמה הגבוהה ביותר לה הוא מסוגל.
הדיון במאמר מנסה לשלב את השפה הביולוגית והפילוסופית גם יחד. מאמר זה הוגש כהרצאה במסגרת הכנס השנתי של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק, שהתקיים בחודש אוקטובר 1994, שבועיים אחרי פטירתו של פרופ' גרשון ויילר, שלימד אותי לקרוא בכתבי קאנט ולהבין בהם. אני מבקשת להקדיש לו דברים אלה.